บริการของเรา
" โบกมือลา ปัญหาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่
ใช้เวลารวดเร็ว และได้รับผลการรักษาที่น่าพอใจ "
Hair Center
Hair Transpant นวัตกรรมในการแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านด้วยเทคโนโลยีการย้ายรากผม Hair Transplant เครื่องมือขนาดเล็ก ในการย้ายรากผมเส้นต่อเส้น ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ ใช้เวลารวดเร็ว และได้รับ ผลการรักษาที่น่าพอใจ นอกจากนี้ เรายังได้มีการนำ Growth Factor มาใช้ร่วมกันในการย้ายรากผม เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่ของรากผมที่ย้ายมา
Male Pattern Hair Lost
Female Pattern Hair Lost

FUE

การปลูกผมถาวร
โดยใช้รากผมของตัวเอง

Hair Cloning

สารสกัดเลียนแบบโมเลกุลเส้นผม
ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย

Cell Follicle

Live Cell Hair

Tattoo Laser 6D

สักคิ้วถาวร 6 มิติ

FUE

การปลูกคิ้วถาวร
โดยใช้รากผมของตัวเอง

Wig Cloning

สารสกัดเลียนแบโมเลกุลเส้นผม
ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย
 

FUE

การปลูกผมถาวร
โดยใช้รากผมของตัวเอง

Hair Cloning

สารสกัดเลียนแบบโมเลกุลเส้นผม ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย

Cell Follicle

Live Cell Hair

 
 

Tattoo Laser 6D

สักคิ้วถาวร 6 มิติ

FUE

การปลูกคิ้วถาวรโดยใช้รากผมของตัวเอง

Wig Cloning

สารสกัดเลียนแบโมเลกุลเส้นผม ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย