บริการของเรา
"โบกมือลาซิลิโคนเจ้าปัญหา หันมาหาเทคโนโลยีในการเสริมอึ๋มอย่างเป็นธรรมชาติ
และสวยอย่างถาวร ด้วยไขมันของคุณเอง"
CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER
เทคโนโลยีการย้ายไขมันส่วนเกินจากจุดหนึ่งไปเสริมอีกจุดหนึ่ง โดยการคัดเลือกเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งมีจำนวนมหาศาลในเซลล์ไขมัน นำมาผ่านกระบวนการ Cell-Assisted Lipotransfer ผนวกรวมเข้ากับไขมันของเราเอง แล้วฉีดเข้าไปเติมเต็มส่วนต่างๆ เช่น ทรวงอก สะโพก ก้น ขมับ ร่องแก้ม ฯลฯ ได้ทั่วเรือนร่างทั้งเป็นการขจัดไขมันที่ไม่ต้องการทิ้งอย่างถาวร หลังไปเสริมส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องผ่าตัด ไร้ร่องรอย จับไม่รู้ เอ็กซเรย์ไม่เจอ

หลักการในการเสริมเต้านม ด้วยเซลล์ไขมันตนเอง

การเสริมขนาดเต้านมด้วยไขมัน (Fat Transfer) ทำกันมานานแล้ว โดยจะใช้วิธีการดูดไขมันจากส่วนต่างๆ ในร่างกายของผู้เข้ารับการรักษา แล้วฉีดกลับเข้าไปเพื่อเพิ่มขนาดเต้านม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไขมันที่ฉีดเข้าไป จะไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยง ทำให้ไขมันเหล่านั้นอยู่ได้ไม่นาน มีการสลายตัวสูง ทำให้ต้องมาเติมซ้ำอยู่เรื่อยๆ ปัญหานี้ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ซิลิโคนมากกว่า

สำหรับการเสริมเต้านมด้วยเซลล์จากไขมัน ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการสูญสลายของไขมัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยหลังจากที่ดูดไขมันออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจากบริเวณต้นขา หน้าท้อง หรือสะโพก (ผ่านการวิจัยแล้วว่าเป็นบริเวณที่มีเซลล์ไขมันอยู่อย่างหนาแน่น) จะนำไขมันที่ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งแยกเก็บไว้ อีกส่วนหนึ่งจะนำไปผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเซลล์ไขมัน เมื่อได้เซลล์ไขมันตามที่ต้องการแล้ว จึงนำมารวมกับไขมันส่วนที่แบ่งเก็บไว้ แล้วจึงนำฉีดเสริมหน้าอกให้คนไข้ เซลล์ไขมันที่ผสมรวมเข้ากับไขมันก่อนฉีด จะทำให้ไขมันที่ฉีดมีการสูญสลายน้อยมาก จึงได้ขนาดของหน้าอกตามที่คนไข้ต้องการ สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติกว่า ที่สำคัญปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสิ่งแปลกปลอมเพราะเป็นเนื้อเยื่อของตัวเอง ไขมัน คือเนื้อเยื่อที่มีเซลล์ต้นกำเนิดอยู่จำนวนมาก ทำให้เซลล์ไขมันแบ่งตัวได้ตลอดเวลา มากกว่าอวัยวะใดๆ